Επίλογος

Υπάτη, μια ιστορία που δύσκολα αποτυπώνεται σε χαρτιά, μια ιστορία που τη λένε οι ψυχές και την τραγουδούν παντού. Η μνήμη της ιστορίας τρέφει τους λαούς και τους διατηρεί στη ζωή. Αυτή η μνήμη διαποτίζει την ύπαρξη του τόπου αυτού. Οι κάτοικοι της Υπάτης έχουν βαθιά επίγνωση πως η κάθε χρονική τους στιγμή είναι ένα μόριο αιωνιότητας και αθανασίας.

Η ιστορία της Υπάτης φαντάζει ένα ξεχωριστό ιστορικό μαργαριτάρι της φθιωτικής μνήμης. Περιδιαβαίνοντας τους πιο σημαντικούς ιστορικούς σταθμούς της αισθάνεσαι υπερηφάνεια για το μεγαλείο της, θαυμασμό για τους άνισους αγώνες της και έπαινο για τις θυσίες των άξιων παιδιών της.