Διάφορες Επιτροπές

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος Αθανάσιος Παπαχρήστος
2 Τακτικό Μέλος Αθανάσιος Κυρίτσης
3 Τακτικό Μέλος Νικόλαος Κοντογίαννης
4 Τακτικό Μέλος Δήμος Πάλλας
5 Τακτικό Μέλος Κωνσταντίνος Χριστόπουλος
6 Τακτικό Μέλος Ευθύμιος Παλέτσος
7 Τακτικό Μέλος Γεωργία Αθανασίου
8 Αναπληρωματικό Μέλος, Πρόεδρος Ευμορφία Ρουποτιά-Σκαμαγκούλη
9 Αναπληρωματικό Μέλος Νικόλαος Ζιάκας
10 Αναπληρωματικό Μέλος Χαράλαμπος Τσαμπάκαλος
11 Αναπληρωματικό Μέλος Νικόλαος Τζήμας
12 Αναπληρωματικό Μέλος Γεώργιος Μανίκας
13 Αναπληρωματικό Μέλος Ιωάννης Μπουλαλάς
14 Αναπληρωματικό Μέλος Σπυριδούλα Σκανδάλη

 

Επιτροπή Κυκλοφοριακού

ΑΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΗ
1 Πρόεδρος Δημήτριος Μπεσλεμές Παναγιώτης Φώσκολος
2 Δημ.Σύμβ. Κωνσταντίνος Κερπινιώτης Ιωάννης Ζωγράφος
3 Δημ.Σύμβ. Δημήτριος Χαιρόπουλος Γεώργιος Ζήσιμος
4 Δημ.Σύμβ. Ο κατά περίπτωση Πρόεδρος της Κοινότητας που μεταφέρει απόφαση του οικείου οργάνου επί του θέματος
5 Φορέας Νικόλαος Γούλας / Αστικό ΚΤΕΛ Λαμίας Α.Ε. Νικόλαος Κουτκιάς
6 Φορέας Δημήτριος Παπαναγιώτου / Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Φθιώτιδας Α.Ε. Σωτήριος Καραμήτρος
7 Φορέας Νικόλαος Τσιούμας / Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοταξί Λαμίας Γρηγορόπουλος Παναγιώτης
8 Φορέας Χρήστος Σωτηρόπουλος / Σωματείο Φορτηγών Δ.Χ. Φορτοταξί Λαμίας Ευάγγελος Χουσιάδας
9 Φορέας Ευάγγελος Μπλούνας / ΤΕΕ Ελλάδας - Τμ.Ανατ.Στερεάς Δημήτριος Χασιώτης
10 Φορέας Ιωάννης Βλαχογιάννης / Εμπορικός Σύλλογος Λαμίας Γιώτα Τριανταφύλλου
11 Φορέας Αθανάσιος Φλώρος / Σύλλογος Γον.&Κηδ. Ατόμων με Αναπηρία Ν.Φθ. Λεωνίδας Μίχος
12 Φορέας Γεώργιος Γεωργαντάς / Σωματείο Εκπ. Οδηγών Αυτ/των Κεντ.Ελλάδας Κωνσταντίνος Κατόπης
13 Φορέας Ανδρέας  Κυρίτσης, Aστυν. Υποδ/ντής / Δ/νση Αστ. Φθ. - Τμ. Τροχαίας Λαμίας Ιωάννης Δεληγιάννης, Aστυν. Β’
14 Δημότης Γεώργιος Σγάγιας  (πλειοψηφίας) Δημήτριος Βλάχος
15 Δημότης Θωμάς Μπελτεγρής  (μειοψηφίας) Κωνσταντίνος Κατσιούλας

 

Επιτροπή Ονοματοθεσίας

ΑΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος Αθανάσιος Παπαχρήστος
2 Τακτικό Μέλος Ευμορφία Ρουποτιώ-Σκαμαγκούλη 
3 Τακτικό Μέλος Παρασκευή Αργύρη
4 Τακτικό Μέλος Ο κατά περίπτωση Πρόεδρος Κοινότητας
5 Τακτικό Μέλος, Γενικά Αρχεία Κράτους Διεύθυνση Συντονισμού Π.Υ. Τμήμα Γ.Α.Κ. Φθιώτιδας Σοφία Βακιρτζηδέλη
6 Τακτικό Μέλος, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας Κωνσταντίνος Χριστόπουλος
7 Τακτικό Μέλος, Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν.Φθιώτιδας Δήμητρα Τσιάκα
8 Τακτικό Μέλος, Δημότης Ιωάννης Παπαδημητρίου
9 Τακτικό Μέλος, Δημότης Αλεξάνδρα Τσιλίκα
10 Αναπληρωματικό Μέλος, Πρόεδρος Κωνσταντίνο Αναστασίου
11 Αναπληρωματικό Μέλος Δημήτριος Ρίζος
12 Αναπληρωματικό Μέλος Στυλιανός Καραγιάννης
13 Αναπληρωματικό Μέλος, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας Δήμητρα Κοντογεώργου
14 Αναπληρωματικό Μέλος, Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν.Φθιώτιδας Ζαφείρα Τσιμέκη
15 Αναπληρωματικό Μέλος, Δημότης Ευάγγελος Τσάκαλος Παπαδημητρίου
16 Αναπληρωματικό Μέλος, Δημότης Αθηνά Λιανού

 

Επιτροπή Πολεοδομίας-Χωροταξίας

ΑΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος Δημήτριος Μπεσλεμές
2 Τακτικό Μέλος Δημήτριος Αργυρίου
3 Τακτικό Μέλος Στυλιανός Καραγιάννης
4 Τακτικό Μέλος Ο κατά περίπτωση Πρόεδρος Κοινότητας
5 Τακτικό Μέλος, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελένη Τσεκούρα
6 Τακτικό Μέλος, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών-Πανελλλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων Μαριαστέλλα Γεωργούση
7 Τακτικό Μέλος, Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών Ζήσης Τσιμούρτος
8 Τακτικό Μέλος, Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΑ.Σ.Δ.ΜΗ.Π. Τριαντάφυλλος Παναγιωτόπουλος
9 Τακτικό Μέλος, Γεωπονικός Σύλλογος Ν.Φθιώτιδας-Ευρυτανίας Βασίλειος Καραχρήστος
10 Τακτικό Μέλος, Δημότης Δημήτριος Καρδάκος
11 Τακτικό Μέλος, Δημότης Νικόλαος Ζούμπος
12 Αναπληρωματικό Μέλος, Πρόεδρος Αμαλία Ποντίκα
13 Αναπληρωματικό Μέλος Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης
14 Αναπληρωματικό Μέλος Δημήτριος Μαντζάνας
15 Αναπληρωματικό Μέλος,Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ευαγγελία-Ιφιγένεια Κίτσου
16 Αναπληρωματικό Μέλος, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών-Πανελλλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων Αγγελική Τριανταφύλλου
17 Αναπληρωματικό Μέλος, Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΑ.Σ.Δ.ΜΗ.Π. Ζηνοβία Γεωργούλα
18 Αναπληρωματικό Μέλος,  Γεωπονικός Σύλλογος Ν.Φθιώτιδας-Ευρυτανίας Σοφία Μπλέτσα
19 Αναπληρωματικό Μέλος, Δημότης Παναγιώτης Ευαγγελίου
20 Αναπληρωματικό Μέλος, Δημότης Κωνσταντίνος Μίχος

 

Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής του Δήμου

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος Αθανάσιος Ντούζγος
2 Τακτικό Μέλος Δημήτριος Ρίζος
3 Τακτικό Μέλος Θεόδωρος Αρναούτογλου
4 Τακτικό Μέλος, Δημοτική Υπάλληλος της Δ/νσης Κοιν. Προστασίας & Αλληλεγγύης  Βασιλική Λαϊτσα
5 Τακτικό Μέλος, Ιδιώτης Εμπειρογνώμονας στα θέματα της επιτροπής Γεώργιος Κυριαζόπουλος
6 Τακτικό Μέλος,Ιδιώτης Εμπειρογνώμονας στα θέματα της επιτροπής Μανώλης Μάνος
7 Τακτικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας  Αριστοτέλης Λιάκος
8 Τακτικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας Εμμανουήλ Ευδωρίδης
9 Τακτικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Κέντρου Υγείας Λαμίας Ηλίας Καραγεώργος
10 Τακτικό Μέλος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων Νοσοκομείου Λαμίας Βασίλειος Κυριακάκης
11 Τακτικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λαμίας Καλλιόπη Πάπουτσα
12 Αναπληρωματικό Μέλος, Πρόεδρος Δημήτριος Τζούφλας
13 Αναπληρωματικό Μέλος Ιωάννης Ζωγράφος
14 Αναπληρωματικό Μέλος Παρασκευή Αργύρη
15 Αναπληρωματικό Μέλος, Δημοτική Υπάλληλος της Δ/νσης Κοιν. Προστασίας & Αλληλεγγύης Γεωργία Χατζηγιάννη
16 Αναπληρωματικό Μέλος, Ιδιώτης Εμπειρογνώμονας στα θέματα της επιτροπής Φώτιος Τσιμπούκας
17 Αναπληρωματικό Μέλος, Ιδιώτης Εμπειρογνώμονας στα θέματα της επιτροπής Δήμητρα Γκίκα
18 Αναπληρωματικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας Μιχαήλ Μπαρμπαρούσης
19 Αναπληρωματικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας Σπυρίδων Ακρίβος
20 Αναπληρωματικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Κέντρου Υγείας Λαμίας Ελένη Ρήγα
21 Αναπληρωματικό Μέλος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων Νοσοκομείου Λαμίας Ευαγγελία Χαλτούπη
22 Αναπληρωματικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λαμίας Νικόλαος Δασκαλόπουλος

 

Σχολική Εφορεία Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος Αθανάσιος Παπαχρήστος
2 Τακτικό Μέλος, Δημότης Δημήτριος Φύκας
3 Αναπληρωματικό Μέλος Ευμορφία Ρουποτιά-Σκαμαγκούλη
4 Αναπληρωματικό Μέλος Δημότης Απόστολος Ρούσκας

 

Επιτροπή για Εγκατάσταση Προσώπων Εκδιδόμενων με Αμοιβή

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος Κερπινιώτης Κωνσταντίνος του Νικολάου
2 Αναπληρωματικό Μέλος Αναστασίου Κωνσταντίνος του Αθανασίου

 

Επιτροπή «Κοσμητείας του Κοιμητηριακού Ναού Παναγίας Ξηριώτισσας»

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος Κωνσταντίνος Κερπινιώτης
2 Τακτικό Μέλος Αικατερίνη Τάσιου
3 Τακτικό Μέλος Μαρία Ξηρομερίτη
4 Αναπληρωματικό Μέλος  Ευμορφία Ρουποτιά-Σκαμαγκούλη
5 Αναπληρωματικό Μέλος Θεόδωρος Σκαρμούτσος
6 Αναπληρωματικό Μέλος Ιωάννης Χιώτης

 

Επιτροπή Αποσφράγισης Κιβωτιδίων(Παγκαριών) των Μη Ενοριακών Ναών των Κοιμητηρίων του Δήμου

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος Κωνσταντίνος Κερπινιώτης
2 Τακτικό Μέλος Ευμορφία Ρουποτιά-Σκαμαγκούλη
3 Αναπληρωματικό Μέλος Ιωάννης Ζωγράφος
4 Αναπληρωματικό Μέλος  Κωνσταντίνος Αναστασίου