Συμμετοχή του Δήμου Λαμιέων σε Δίκτυα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Φθιώτιδας

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος Παναγιώτης Στασινός
2 Αναπληρωματικό Μέλος Αθανάσιος Ντούζγος

 

Σύνδεσμος Ύδρευσης ΟΤΑ Νομού Φθιώτιδας από Πηγές «Κανάλια» Πύργου Υπάτης

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος Σωτήριος Κουτσοβέλης του Χρήστου
2 Τακτικό Μέλος Κωνσταντίνος Ξεφλούδας του Σπυρίδωνα
3 Τακτικό Μέλος Κωνσταντίνος Αναστασίου του Αθανασίου
4 Τακτικό Μέλος Ρίζος Δημήτρης του Γεωργίου
5 Τακτικό Μέλος Δημήτριος Χαιρόπουλος του Σπυρίδωνος

 

Παρέμβαση

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος Δημήτριος Τζούφλας
2 Αναπληρωματικό Μέλος Δημήτριος Αργυρίου

 

Περιφερειακή Ένωση Στερεάς Ελλάδας για τον Θερμαλισμό-Αειφορία-Πολιτισμό

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος Δημήτριος Μπεσλεμές
2 Τακτικό Μέλος Γεώργιος Λάμπρος
3 Αναπληρωματικό Μέλος Κωνσταντίνος Ξεφλούδας
4 Αναπληρωματικό Μέλος Ζαχαρίας Χαλβαντζής

 

Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος Γεώργιος Παλιούρας
2 Αναπληρωματικό Μέλος Ιωάννης Ζωγράφος

 

Κέντρο Υποστήριξης και Παροχής Υπηρεσιών για Άτομα με Αναπηρίες

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος Δημήτριος Τζούφλας
2 Τακτικό Μέλος Δημήτριος Ρίζος
3 Τακτικό Μέλος Θεόδωρος Αρναούτογλου
4 Αναπληρωματικό Μέλος Αθανάσιος Παπαχρήστος
5 Αναπληρωματικό Μέλος Δημήτριος Αργυρίου
6 Αναπληρωματικό Μέλος Παρασκευή Αργύρη

 

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Γενικής Συνέλευσης ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος Δημήτριος Τζούφλας
2 Τακτικό Μέλος Δημήτριος Ρίζος
3 Τακτικό Μέλος Αθανάσιος Ντούζγος
  Τακτικό Μέλος Παρασκευή Αργύρη
  Τακτικό Μέλος Θεόδωρος Αρναούτογλου
4 Αναπληρωματικό Μέλος Αθανάσιος Παπαχρήστος
5 Αναπληρωματικό Μέλος Δημήτριος Αργυρίου
6 Αναπληρωματικό Μέλος Κωνσταντίνος Ξεφλούδας
7 Αναπληρωματικό Μέλος Δημήτριος Τσακμάκης
8 Αναπληρωματικό Μέλος Γεώργιος Λάμπρου

 

Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος Ευθύμιος Καραϊσκος
2 Αναπληρωματικό Μέλος Παναγιώτης Φώσκολος

 

Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.(WHO HELLENIC HEALTHY CITIES NETWORK)

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος Ευθύμιος Καραϊσκος
2 Τακτικό Μέλος Βασιλική Λαϊτσα
3 Αναπληρωματικό Μέλος Παναγιώτης Σταστινός
4 Αναπληρωματικό Μέλος Γεωργία Χαντζηγιάννη

 

Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος Ιωάννης Ζωγράφος

 

Επιτροπή για Θέματα Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης ή Εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή Πλοίων

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος Αργυρίου Δημήτριος του Αθανασίου
2 Αναπληρωματικό Μέλος Παπαχρήστος Αθανάσιος του Νικολάου

 

Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος Κωνσταντίνος Ξεφλούδας
2 Αναπληρωματικό Μέλος Γεώργιος Παλιούρας

 

Επιτροπή Πνευματικών Κέντρων Δήμου Λαμιέων

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος Αμαλία Ποντίκα
2 Τακτικό Μέλος Κωνσταντίνος Μουστάκας
3 Τακτικό Μέλος Παρασκευή Αργύρη
4 Τακτικό Μέλος, Δημότης Γεώργιος Γαλάνης
5 Τακτικό Μέλος, Δημότης Αργυρών Κουνάνου-Σώκου
6 Τακτικό Μέλος, Δημότης Αγγελική Τσούτσικα
7 Τακτικό Μέλος, Δημότης Ηρακλής Κυροδήμος 
8 Τακτικό Μέλος, Δημότης Παρασκευή Νικολοπούλου
9 Τακτικό Μέλος, Δημότης Κωνσταντίνος Αλαφροπάτης
10 Αναπληρωματικό Μέλος, Πρόεδρος Γεώργιος Κυροδήμος
11 Αναπληρωματικό Μέλος Σωτήριος Κουτσοβέλης
12 Αναπληρωματικό Μέλος Δημήτριος Τσακμάκης
13 Αναπληρωματικό Μέλος, Δημότης Δημήτριος Φάσσας
14 Αναπληρωματικό Μέλος, Δημότης Θεόδωρος Τσέλος
15 Αναπληρωματικό Μέλος, Δημότης Θεόδωρος Γούσιος
16 Αναπληρωματικό Μέλος, Δημότης Δημήτριος Τσέλος
17 Αναπληρωματικό Μέλος, Δημότης Κωνσταντίνος Φλέγκας
18 Αναπληρωματικό Μέλος, Δημότης Γεώργιος Ζήσιμος